Kwiecień 2009

Pytanie konkursowe

konkurs-kwiecien2008


Jak nazywa się owad – chrząszcz przedstawiony na zdjęciu?

Owad przedstawiony na zdjęciu to pachnica dębowa. Larwy tego gatunku żyją w próchnie dziuplastych starych drzew np. dębów, buków. W Polsce jest gatunkiem chronionym oraz  gatunkiem priorytetowym w obszarach Natura 2000.

Laureatem konkursu w miesiącu kwietniu została Karolina Kot z Kielc.

Gratulujemy!