LAS TO NIE TYLKO DRZEWA


Regulamin konkurs fotograficznego „LAS TO NIE TYLKO DRZEWA” zorganizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy

1. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Park Narodowy.

2. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa przyrodniczego i  różnorodność lasów Gór Świętokrzyskich, ze szczególnym uwzględnieni Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w Programie Edukacji Środowiskowej Świętokrzyskiego PN. (Gmina Bodzentyn, Gmina Nowa Słupia, Gmina Bieliny, Gmina Łączna, Gmina Górno, Gmina Krajno).

4. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać max. dwa zdjęcia.

5. Zdjęcia należy przesłać w wersji elektronicznej, zapisane w jak największej rozdzielczości , na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD).

6. Zdjęcia należy nadsyłać do 25 listopada 2011 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2011r.  Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej ŚPN www.swietokrzyskipn.org.pl.

8. Do nadsyłanych zdjęć prosimy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, adres zamieszkania, adres internetowy, numer telefonu, nazwę szkoły,  klasę oraz podpisane oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na publikowanie prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „Las to nie tylko drzewa” w mediach (Internet, prasa, wydawnictwa ŚPN) oraz prezentowanie na wystawie pokonkursowej”.

9. Zdjęcia należy nadsyłać w solidnie zapakowanej kopercie, na adres:

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” lub oddać w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie

10. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów  miejsc I –III oraz dwa wyróżnienia.

11. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna

12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich publikacji w materiałach związanych z konkursem (wydawnictwach wydawanych przez ŚPN, na stronie internetowej Parku oraz prezentowania na wystawie pokonkursowej) z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca jakie zdobył w konkursie.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.