Lipiec 2009

Pytanie konkursowe

[media id=2 width=320 height=240]

Czyj głos słyszymy na nagraniu?

Na nagraniu słyszymy głos derkacza – ptaka, które łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Prowadzi nocny tryb życia. Zamieszkuje porastające krzakami łąki, a kiedy człowiek próbuje do niego podejść szybko ucieka.  Spotkać go możemy na wilgotnych łąkach z wysoką roślinnością zielną i kępami krzewów, polach uprawnych oraz na suchszych miejsca na bagnach. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej Natury 2000; zagrożony utratą siedlisk w wyniku przesuszenia łąk i dolin rzecznych i przez mechanizację sianokosów.

Laureatem konkursu w miesiącu lipcuu został Jan Kiryjczuk z Oświęcimia.

Gratulujemy