Listopad 2011

Jaki to ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską

 

 

W miesiącu listopadzie na zdjęciu zamieściliśmy trznadla (Emberiza citrinella). Trznadel jest małym (wielkości wróbla), koczującym ptakiem.  Zamieszkuje pola i łąki (o ile rośnie na nich choć kilka drzew lub krzewów), polany, skraje lasów, sady i ogrody. Samce często śpiewają na czubku drzewa lub na innym wyeksponowanym miejscu. W czasie zalotów oboje partnerzy podnoszą z ziemi i pokazują sobie źdźbła i kłosy traw prawdopodobnie po to, żeby zadeklarować chęć budowy gniazda. Trznadle żywią się przede wszystkim nasionami (głównie traw), a w okresie wiosenno-letnim również bezkręgowcami. W Polsce trznadel należy do ptaków licznych lęgowo i zimujących. Jest objęty ochroną.

Laureatem konkursu w miesiącu listopadzie została Hanna Piecychna z Radzymina.   Gratulujemy!