Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu biurowego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na wynajem lokalu biurowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 A zakończył się wynikiem negatywnym, albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego licytacji wyznaczonego na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę 12.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu wynajmu lokalu biurowego wynosiła 1.776,00 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski