Nowe urządzenia turystyczne na szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W roku 2010 w Świętokrzyski Park Narodowy w ramach rozwoju infrastruktury turystycznej, która pozwala na lepsze poznanie obszarów cennych na terenie Parku: wybudowano 15 szt. pomostów o łącznej długości 182,5 mb (Szerokie Łąki) na szlaku pieszym niebieskim Św. Katarzyna – Bodzentyn oraz na szlaku czerwonym: Święta Katarzyna – Huta Podłysica. wykonano nowe ogrodzenie z drewnianą poręczą 200 mb wg PSI na szlaku pieszym niebieskim Nowa Słupia – Św.… Czytaj dalej Nowe urządzenia turystyczne na szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

V szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 1 grudnia 2010 roku odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Było to piąte z przewidzianego cyklu szkoleń. Odbyło się ono w siedzibie ŚPN w Bodzentynie. Szkolenie o tematyce „Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki owadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym i ich ochrona” prowadzone było przez prof. dr hab. Janusza Nowackiego – Kierownika Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego… Czytaj dalej V szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Jubileusz 60-lecia Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 17 listopada 2010 roku odbyły się Jubileuszowe Obchody 60-lecia Świętokrzyskiego Parku Narodowego połączone z prezentacją nowej wystawy przyrodniczej w Muzeum Przyrodniczo Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uroczystość miała miejsce w budynku Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. Foto relacja z uroczystych obchodów 60-lecia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Foto relacja z prezentacji nowej wystawy przyrodniczej Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu.

Medal „Pro Memoria”

Świętokrzyski Park Narodowy został uhonorowany medalem „Pro Memoria”. Medal przyznawany jest przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w utrwalaniu pamięci o uczestnikach walk o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uroczystość odbyła się 6 października 2010 r. w Ministerstwie Środowiska.

IV szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 27 lipca 2010 roku odbyło się  czwarte szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku.  Było to kolejne szkolenie w ramach przewidzianych w projekcie 8 szkoleń. Tematem szkolenia był: „Problem wzmożonego występowania kambio- i foliofagów w ekosystemach leśnych objętych ochroną prawną oraz aktualnie proponowane i wdrażane kierunki postępowania”. Prowadzącym był prof. dr hab. Jerzy Gutowski – pracownik… Czytaj dalej IV szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

III szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 10 czerwca 2010 roku odbyło się  trzecie szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku.  Było to kolejne szkolenie w ramach przewidzianych w projekcie 8 szkoleń. Szkolenie odbyło się na temat: „Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych Polski i ich ochrona”. Prowadzącym był prof. dr hab. Janusz Nowacki – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Składało się ono… Czytaj dalej III szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego