Październik 2009

Pytanie konkursowe

konkurs-pazdziernik-1 konkurs-pazdziernik-2 konkurs-pazdziernik-3

Jak nazywa się owad którego gąsienice w oprzędzie przedstawiono na zdjęciach (fot. 1,2) oraz roślina na ostatnim zdjęciu (fot. 3) ?. Proszę podać pełną nazwę: rodzajową i gatunkową owada i rośliny. Jak myślicie co łączy te zdjęcia?

Na zdjęciu przedstawiono gąsienice w oprzędzie motyla przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) (fot. 1, 2) oraz roślinę żywicielską gąsienic tego gatunku czarcikęs łąkowy (fot. 3). Liście czarcikęsu łąkowego są głównym pożywieniem gąsienic przeplatki. Motyle spotkać można na wilgotnych łąkach i polanach śródleśnych (ale w Polsce wyłącznie na rozproszonych stanowiskach), najliczniej w czerwcu. Motyl ten w Polsce posiada status gatunku podlegającego ochronie ścisłej, wymagającego ochrony czynnej. Przeplatka aurinia jest również  gatunkiem chronionym w prawie europejskim i jest wymieniona w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.

Laureatem konkursu w miesiącu październiku została Anna Świętkowska z Białegostoku.

Gratulujemy!