Październik 2011

Głos jakiego zwierzęcia słyszymy na nagraniu ? Proszę podać nazwę polską i łacińską.
Głos – zagadka Październik 2011

W miesiącu październiku usłyszeliśmy zagadkę dźwiękową. Był to głos jelenia szlachetnego (Cervus elaphus), którego rykowisku czyli okres godów przypada głównie w tym miesiącu. W lasach właśnie w październiku w godzinach wieczorny  i nocny, a nieraz przez cały dzień las rozbrzmiewa rykiem samców jeleni. W Polsce jeleń występuje we wszystkich większych kompleksach leśnych. Wykazuja one wyraźną zmienność sezonową w doborze środowiska. W okresie wiosennym często penetrują łąki i szuwary, latem i jesienią lasy dębowo- bukowe, natomiast zimą ich najważniejszą ostoję stanowią bory sosnowe. Głównym środowiskiem są nizinne i górskie lasy liściaste i mieszane. Z uwagi na rozłożyste poroże unikają terenów gęsto zakrzewionych. Jeleń szlachetny występujący w Polsce, może osiągać 2,5 m długości i wysokość w kłębie do 1,5 m. Waga dużego samca dochodzi do 350 kg (maksymalnie 497 kg).  Jeleń z krzyżem miedzy porożem jest symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Laureatem konkursu w miesiącu październku została Anna Iwaniak z Niedrzewicy Dużej.  Gratulujemy!