Sprawozdania BULiGL za III kwartał 2013r.

Sprawozdania BULiGL za III kwartał 2013r. z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10
Treść dokumentu