Sprawozdanie BULiGL za IV kwartał 2013 r

Sprawozdania BULiGL za IV kwartał 2013r. z wykonania zadania pt.: Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10

Treść dokumentu