Zaproszenie na I spotkanie informacyjne

Zaproszenie na I spotkanie informacyjne (warsztaty) dotyczące  projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z rozpoczęciem prac nad sporządzaniem „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego
i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na I spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności (warsztaty), które odbędzie się dnia  8 listopada 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Program spotkania

godz. 10.00               Rozpoczęcie spotkania – Dyrektor ŚPN

godz. 10.00-10.10    Prezentacja zespołu wykonującego plan ochrony ŚPN, przedstawienie pozostałych uczestników spotkania i sporządzenie listy obecności, (Jacek Klusek)

godz. 10.10-10.30    Prezentacja dotycząca Parku (omówienie historii, funkcjonowania, podstawowe informacje o parku – (przedstawiciel parku)

godz. 10.30-11.00    Omówienie podstaw formalnych sporządzania planu ochrony dla Parków Narodowych, omówienie problematyki obszarów Natura 2000 (Maciej Szczygielski)

godz. 11.00 – 12.00 Omówienie zakresu prac w ramach wykonania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 ( Jacek Klusek, Alojzy Przemyski, Wojciech Nowicki)

godz. 12.00-12.15    Omówienie aktualnego zaawansowania wykonania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033  (Jacek Klusek)

godz. 12.15-12.30   Przerwa kawowa

godz. 12.30-12.45    Uspołecznienie procesu sporządzania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033, formy współpracy i warsztaty (Maciej Szczygielski)

godz. 12.45-13.15    Przeprowadzenie wśród uczestników spotkania ankiety dotyczącej problematyki związanej z wykonaniem projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 i jego skutkami.

godz. 13.15-14.00   Dyskusja

 

 

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 2 listopada br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06.