Ścieżki edukacyjne

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA Święta Katarzyna – Łysica: Ścieżka Odkrywców

Pierwszy punkt obserwacyjny: Co to jest Park Narodowy?

Drugi punkt obserwacyjny: Kapliczka i źródełko Św. Franciszka

Trzeci punkt obserwacyjny: Erozja gleb – zagrożenie dla gleb czy proces twórczy

Czwarty punkt obserwacyjny: Wykroty i martwe drzewa – mieszkanie dla wielu organizmów

Piąty punkt obserwacyjny: Ssaki Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Szósty punkt obserwacyjny: Szczyt Łysicy – gołoborze i wychodnie skalne

 

 

Ścieżka przyrodnicza Nowa Słupia – Łysa Góra, śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek

Pierwszy punkt obserwacyjny: Co to jest Park Narodowy?

Drugi punkt obserwacyjny: Skałki Massalskiego

Trzeci punkt obserwacyjny: Mogiła nad skałką.

Czwarty punkt obserwacyjny : tu nie zawsze był las – sukcesja pierwotna.

Piąty punkt obserwacyjny : Żywe – martwe drewno.

Szósty punkt obserwacyjny: Pogański wał kultowy.

 

Ścieżka przyrodnicza Trzcianka – Łysa Góra „Szlakiem mamucich jodeł”

 

Pierwszy punkt obserwacyjny: Co to jest Park Narodowy?

Drugi punkt obserwacyjny: Mrowisko

Trzeci punkt obserwacyjny: Grzyby

Czwarty punkt obserwacyjny: Strumień Słona Woda

Piaty punkt obserwacyjny: Mamucie Jodły

Szósty punkt obserwacyjny: Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego