Co to jest Park Narodowy?

Co to jest Park Narodowy?

Park Narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Parki tworzy się na obszarach o unikalnych walorach przyrodniczych, naukowych, społecznych, kulturowych
i edukacyjnych. Ich zadaniem jest ochrona naturalnych ekosystemów oraz przywracanie ich do właściwego stanu. W parkach chroni się rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz naturalny krajobraz. Najstarszym Parkiem Narodowym na świecie jest utworzony w 1872 roku Park Narodowy Yellowstone w USA. Największym natomiast Parkiem jest Park Narodowy Gronlands na Grenlandii. Jego powierzchnia to 972000 kilometrów kwadratowych – trzy razy więcej niż cały obszar Polski.

Działania parkowe związane z ochroną przyrody można podzielić na dwa rodzaje: ochronę czynną i ścisłą. Ochrona czynna polega na koszeniu łąk, wycinaniu drzew lub wykonywaniu innych prac w celu ochrony zagrożonych gatunków oraz unikalnych zbiorowisk lub siedlisk przyrodniczych. Ochrona ścisła polega na pozostawieniu pewnych obszarów bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, gdzie przyroda sama decyduje co i gdzie rośnie lub żyje. Największym celem takiej ochrony jest zachowanie naturalnych procesów
i przemian, które gdzie indziej zanikają. Przerwanie takich procesów sprawia, że kolejne rośliny i zwierzęta stają się zagrożone wyginięciem.

 

Co to jest Park Narodowy?

 

Czy wiesz, że?

  • W Polsce istnieje obecnie (2014 r.) 23 Parki Narodowe,zajmujące tylko około 1% powierzchni naszego kraju.
  • Najstarszym Parkiem Narodowym na świecie jest utworzony w 1872 r. Park Narodowy Yellowstone w USA.Świętokrzyski Park Narodowy powstał jako trzeci Park Narodowy w Polsce w 1950 r.
  • Największym Parkiem Narodowym na świecie jest Park Narodowy Gronlands na Grenlandii − 972000 km2 powierzchni (trzy razy większy niż obszar Polski). Dla porównania największy w Polsce Biebrzański PN ma 592,23 km2, a Świętokrzyski PN 76,26 km2.