Skałki Massalskiego

DRUGI PUNKT OBSERWACYJNY: SKAŁKI MASSALSKIEGO.

Jedną z przyczyn utworzenia na terenie Gór Świętokrzyskich Parku Narodowego była ochrona bardzo starych skał osadowych występujących na powierzchni ziemi i tworzących ich najwyższe pasmo – Łysogóry. Tutejsze piaskowce kwarcytowe pochodzą sprzed ponad 500 milionów lat z okresu Kambru. Dla porównania, najstarsze skały w Polsce to magmowe hornblendyty z Bystrzycy Górnej w Górach Sowich, których wiek określa się na 1,2 miliarda lat, czyli są dwa i pół raza starsze od skał świętokrzyskich. W wielu miejscach w Parku możemy zaobserwować nagie skały zwane wychodniami. Wychodnie skalne to unikalne mikrosiedlisko dla dużej liczby glonów, grzybów, mchów i porostów przystosowanych do życia na skale. Skały na ścieżce z Nowej Słupi na Łysą Górę nazywają się zwyczajowo „Skałkami Massalskiego”. Takie właśnie skały budują niemal całe Pasmo Łysogórskie, choć w większości są dziś przykryte warstwą gleby.