Tu nie zawsze był las – sukcesja pierwotna

CZWARTY PUNKT OBSERWACYJNY: TU NIE ZAWSZE BYŁ LAS
– SUKCESJA PIERWOTNA.

Interesującym procesem, który można obserwować na terenie Parku jest pierwotna sukcesja ekologiczna to, innymi słowy, wkraczanie i następowanie po sobie kolejnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt na bloki skalne. Na skutek sukcesji pierwotnej większość terenów parkowych zmieniła się niemal nie do poznania. Na większości tras możecie zobaczyć bardzo zaawansowane stadium sukcesji – ekosystem leśny. Niezbyt widoczne głazy wystające z ziemi są jednak świadkiem czasów sprzed kilku tysięcy lat, kiedy cały ten teren mógł przypominać gołoborze.

Ekosystemy takie, jak las, nigdy nie dochodzą do stanu statycznej równowagi.
Ich skład gatunkowy ulega zmianom na skutek zmian klimatycznych lub ilości dostępnego pokarmu. Pewnych gatunków przybywa, innych ubywa. Przykładem takich zmian może być rosnąca populacja kornika drukarza podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. Naturalny ekosystem leśny doskonale radzi sobie z taką sytuacją, odpowiadając zwiększeniem liczby osobników gatunków zjadających korniki: drapieżnych owadów, dzięciołów czy pajęczaków.