Erozja gleb – zagrożenie dla gleb czy proces twórczy

TRZECI PUNKT OBSERWACYJNY: EROZJA GLEB – ZAGROŻENIE DLA GLEB CZY PROCES TWÓRCZY

Na niektórych odcinkach szlaków turystycznych, w wyniku intensywnego ruchu turystycznego oraz dużego nachylenia terenu zachodzi wyraźna erozja gleb, która stanowi zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków. Na takich odcinkach szlaków, intensywne rozdeptywanie oraz częste, gwałtowne opady deszczu prowadzą do ubytków wierzchniej warstwy gleby. Wpływa to niekorzystnie na ekosystemy w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków.

Chcąc zapobiegać rozszerzaniu się tego niekorzystnego zjawiska budujemy urządzenia, które utrudniają rozdeptywanie szlaków na szerokość (tzw. potykacze) oraz
w miejscach o podwyższonej wilgotności podłoża, przekopujemy rowki odwadniające, odprowadzające wodę z opadów do wnętrza lasu oraz budujemy drewniane progi. Robimy to dlatego, żeby spowolnić przepływ wody oraz zatrzymać niesiony przez nią materiał mineralno-organiczny, a tym samym ograniczyć proces niszczenia gleby.

Należy jednak wspomnieć, że w wielu innych przypadkach erozja wodna przyczynia się do malowniczego wzbogacenia krajobrazu poprzez rzeźbienie urokliwych wąwozów czy też dolin rzek i strumieni.

 

Erozja gleb