Potok Słona Woda

CZWARTY PUNKT OBSERWACYJNY: POTOK SŁONA WODA.

Wiele strumieni na terenie Parku na przykład potok Słona Woda, to cieki okresowe

w początkowym odcinku przepływające pod powierzchnią kamieni. Dopiero po zasileniu strumienia przez kolejne źródła, pojawia się widoczne koryto z płynącą   w nim wodą. Woda spływa z kilu stałych źródeł zlokalizowanych na południowym stoku Łysogór. Potok przepływa przez niewielkie kaskady i zakola stworzone przez zróżnicowane podłoże zbudowane w górnym odcinku z piaskowców kwarcytowych, a w dolnym przez utwory gliniaste. Zasilające go wody płyną w ciągu całego roku ze zmiennym natężeniem zależnym od tego, ile pada deszczu i śniegu.

 

Potok Słona Woda