Sierpień 2010

Jak nazywa się przedstawione na zdjęciu roślina? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu przedstawiono mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – gatunek rośliny wieloletniej. W Polsce występuje na całym terytorium, ale w górach dużo częściej. Roślina objęta w Polsce ochrona gatunkowa, coraz rzadsza, również w górach. Często zbierana dla swych pięknych kwiatów. Łatwa do wyniszczenia, gdyż podczas zbierania przeważnie wyrywa się ja z ziemi wraz z bulwami. Przyczyną wyraźnego zanikania tego gatunku jest również zmiana sposobu użytkowania łąk: osuszania ich i zaorywania.

Laureatem konkursu w miesiącu sierpniu została Anna Gołojuch z Czarnej.

Gratulujemy !