Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

W dniu 23 stycznia 2024 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet: FEPW II. Energia i klimat, Działanie: 2.3. Bioróżnorodność, na kwotę 49 576 651,95 złotych. Planowany całkowity… Czytaj dalej Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN