Cennik opłat

Cennik opłat za wstęp za wstęp, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego zgodnie z zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora ŚPN z dnia 2 stycznia 2011.

Opłaty za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1. Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego w wysokości:

1.1. 5,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;

1.2. 2,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;

1.3. 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 7 dni;

1.4. 5,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 7 dni;

2. Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.

3. Siedmiodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, w okresie siedmiu dni od daty nabycia biletu.

4. Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby i instytucje na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.

5. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu.

Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

1. Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu w wysokości:

1.1 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;

1.2 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;

2. Bilety ulgowe przysługują:

2.1. młodzieży szkolnej i studentom;

2.2. emerytom i rencistom;

2.3. inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;

3. Z opłat zwolnione są osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku oraz dzieci do lat siedmiu.

4. Opłaty będą pobierane w kasie Muzeum przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Opłata za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

1. Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych przez pracowników ŚPN:

1.1. Za 1 godzinę zajęć edukacyjnych – 50,00 zł netto + 23 % VAT tj.: 61,50 zł brutto;

1.2. Przykładowe zajęcia edukacyjne i przybliżony czas trwania:

  • Projekcja filmu – 45 min.;
  • Prezentacja multimedialna ok. 1 godz.;
  • Zajęcia edukacyjne na szczycie Łysej Góry – ok. 1 godz.;
  • Zajęcia w Ogrodzie Dendrologicznym w Bodzentynie – ok. 1 godz.;
  • Zajęcia na trasie Święta Katarzyna – Łysica – ok. 3 godz.;
  • Zajęcia na trasie Święta Katarzyna – Bodzentyn – ok. 3 godz.;
  • Zajęcia na trasie Trzcianka – Święty Krzyż – ok. 2 godz. (dodatkowo 1 godz. Muzeum Przyrodnicze na Św. Krzyżu);
  • Zajęcia na trasie Nowa Słupia – Święty Krzyż – ok. 2 godz. (dodatkowo 1 godz. Muzeum Przyrodnicze na Św. Krzyżu);
  • Zajęcia na trasie Nowa Słupia – Święty Krzyż – Huta Szklana – ok. 3 godz. (dodatkowo 1 godz. Muzeum Przyrodnicze na Św. Krzyżu);
  • Zajęcia na trasie Święta Katarzyna – Święty Krzyż – Trzcianka/Nowa Słupia – ok. 7 godz. (dodatkowo 1 godz. Muzeum Przyrodnicze na Św. Krzyżu)

1.3. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.

2. Powyższe cenniki ustalone są dla grup do 50 osób. Grupy większe należy podzielić w taki sposób aby jeden pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż 50 osób.

3. Opłata za zajęcia nie zwalnia z uiszczenia przez uczestników zajęć z zakupu biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu.

Opłata za fotografowanie i filmowanie komercyjne na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1. Opłata za realizację zdjęć filmowych (opłata za jeden dzień zdjęciowy):

1.1. Zdjęcia ze szlaku turystycznego – 500,00 zł netto + 23 % VAT

1.2. Zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1000,00 zł netto + 23 % VAT

2. Opłata za fotografowanie (opłata za dzień zdjęciowy):

2.1. Zdjęcia ze szlaku turystycznego – 250,00 zł netto + 23 % VAT

2.2. Zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 500,00 zł netto + 23 % VAT

Opłata za wynajem sal do celów konferencyjnych w budynkach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1. Opłata za wynajem sali konferencyjnej w Budynku Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu:

1.1. Za 1 godzinę korzystania z Sali – 80,00 zł netto + 23 % VAT

1.2. Za 1 dzień (do 8 godzin) korzystania z sali – 650,00 zł netto + 23 % VAT

2. Opłata za wynajem sali konferencyjnej w Budynku Ośrodka Edukacyjnego w Bodzentynie:

2.1. Za 1 godzinę korzystania z sali – 65,00 zł netto + 23 % VAT

2.2. Za 1 dzień (do 8 godzin) korzystania z sali – 500,00 zł netto + 23 % VAT

3. Udostępnienie na miejscu zestawu multimedialnego (rzutnik multimedialny i laptop) – 20,00 zł netto + 23% VAT za 1 godzinę.

Opłata za noclegi w pokojach gościnnych

1. Opłata za nocleg w pokojach gościnnych – 40,00 zł netto + 23 % VAT

2. Ulgi i zwolnienia z opłat za korzystanie z pokoi gościnnych

2.1. Pracownicy Parków Narodowych i resortu ochrony środowiska

wraz z rodzinami – 20,00 zł netto + 23 % VAT

2.2. Członkowie Rady Naukowej ŚPN – bezpłatnie

Opłaty za wynajmowanie obiektów i świadczenie usług niewymienionych w niniejszym cenniku są ustalane z zainteresowanymi przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub upoważnioną przez niego osobę, na podstawie indywidualnych negocjacji.

Ulgi, bonifikaty oraz zwolnienia z opłat określane będą każdorazowo przez Dyrektora ŚPN po rozpatrzeniu indywidualnie każdej sprawy.