Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego


Regulamin funkcjonowania Muzeum Przyrodniczego
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu
Św. Krzyż 1; 26-004 Bieliny
Tel. 41 31 77 087; 669 940 042

1. Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego (w tym 8% podatku VAT)
a) bilet normalny 8, 00 zł. od osoby,
b) bilet ulgowy 4,00 zł. od osoby,

2. Bilety ulgowe przysługują:
a) młodzieży szkolnej i studentom,
b) emerytom i rencistom,
c) osobom niepełnosprawnym,

3. Z opłat są zwolnione osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku oraz dzieci do lat siedmiu.

4. Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, lub inne osoby i instytucje na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.

5. Muzeum jest otwarte w godzinach:
a) od godziny 800 do 1600 w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) od godziny 900 do 1700 w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
c) Muzeum nieczynne jest w poniedziałki, w dniach 1 listopada, 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień świąt Wielkanocy,

6. Grupy zwiedzające Muzeum nie powinny być większe niż 25 osób, wpuszczane do muzeum co 20 minut.

7. Ostatnia grupa jest wpuszczana na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów zwiedzania.

Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu