Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Przez zgłoszeniem zapoznaj się dokładnie z opisami zadań umieszczonymi na stronie www.swietokrzyskipn.org.pl/wolontariat/

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres pocztą na adres Świętokrzyski Park narodowy, ul. Suchedniowska , 26-010 Bodzentyn, lub faksem na numer 41 3115106 wew. 69

Formularz zgłoszenia na zadanie

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem osoby na wolontariat.

W przypadku grup zorganizowanych prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer tel. 41 3115106 w. 52

 

Nazwa zadania

Termin
od
do

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon

Adres email

Wykształcenie/ kierunek

Posiadana wiedza/umiejętności/doświadczenie przydatne przy wykonywaniu zadania

Zakwaterowanie na czas wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu
- chcę korzystać z zakwaterowania w budynku ŚPN

Aktualnie Świętokrzyski Park Narodowy nie może zagwarantować zakwaterowania

TakNie

Uwagi własne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zgodnie z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w celu realizacji wolontariatu.

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google Prywatność i Warunki


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.