Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Przez zgłoszeniem zapoznaj się dokładnie z opisami zadań umieszczonymi na stronie www.swietokrzyskipn.org.pl/wolontariat/

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres wolontariat@swietokrzyskipn.org.pl pocztą na adres Świętokrzyski Park narodowy, ul. Suchedniowska , 26-010 Bodzentyn, lub faksem na numer 41 3115106 wew. 69

Formularz zgłoszenia na zadanie

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem osoby na wolontariat.

W przypadku grup zorganizowanych prosimy o kontakt na adres e-mail wolontariat@swietokrzyskipn.org.pl lub numer tel. 41 3115106 w. 52

 

  Nazwa zadania

  Termin

  od 
  do

  Imię i nazwisko

  Adres zamieszkania

  Adres do korespondencji

  Telefon

  Adres email

  Wykształcenie/ kierunek

  Posiadana wiedza/umiejętności/doświadczenie przydatne przy wykonywaniu zadania

  Zakwaterowanie na czas wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu

  - chcę korzystać z zakwaterowania w budynku ŚPN

  Aktualnie Świętokrzyski Park Narodowy nie może zagwarantować zakwaterowania

  TakNie

  Uwagi własne


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zgodnie z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w celu realizacji wolontariatu.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google PrywatnośćWarunki


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@swietokrzyskipn.org.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej,

  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.