Zapraszamy do wolontariatu

Zapraszamy wszystkie chętne osoby chcące wziąć aktywny udział w ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Jeśli chcesz spędzić czas zdobywając doświadczenie i jednocześnie chroniąc przyrodę, zgłoś się na zadania realizowane w ramach wolontariatu dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego