Eliminacja gatunków obcych drzew i krzewów

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie ma na celu eliminację gatunków obcych drzew i krzewów uznanych za inwazyjne. (dąb czerwony – siewki, podrost, oraz odrośla po osobnikach wcześniej usuniętych).

Liczba wolontariuszy: 2