Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku.

Liczba wolontariuszy: 1-4