Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: 4 lipca 2016 r. – 8 lipca 2016 r.

Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany