Odnowa (malowanie) kapliczek na terenie ŚPN

Termin zadania: 15 września 2014 r. – 19 września 2014 r.

W ramach tego zadania wolontariusze będą również odnawiać kapliczki wymagające konserwacji. Paca ta polegać będzie w szczególności na usuwaniu zabrudzeń z drewna, przygotowaniu powierzchni do konserwacji i samej konserwacji kapliczek.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany