Sprzątanie szlaków oraz odnowa (malowanie) urządzeń turystycznych

Termin zadania: 1 września 2014 r. – 12 września 2014 r.

Zadanie przyczyni się do polepszenia stanu ekosystemów Parku. Polegać będzie na sprzątaniu szlaków położonych ŚPN.  W ramach tego zadania wolontariusze będą również odnawiać urządzenia turystyczne wymagające konserwacji.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany