Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 13 kwietnia 2015 r. – 17 kwietnia 2015 r.

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany