Wrzesień 2010

Na zdjęciach przedstawiono larwę i imago chrząszcza żyjącego w dziuplach-próchnowiskach starych drzew. Proszę podać polską i łacińską nazwę tego chrząszcza.

Na zdjęciu we wrześniu przedstawiono larwę i imago tęgosza rdzawego (Elater ferrugineus). Jest to chrząszcz z rodziny sprężykowatych (Elateridae), objęty ścisłą ochroną prawna i umieszczony  w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Rzadki gatunek, silnie związany ze starymi dziuplastymi drzewami liściastymi, notowany tylko lokalnie i coraz rzadziej. Naturalnym biotopem tęgosza rdzawego są dojrzałe lasy liściaste i mieszane o charakterze naturalnym, a w szczególności te ich fragmenty, w których drzewostan osiąga fazę starzenia się i rozpadu. Spotykany bywa również w biotopach antropogenicznych (lasy gospodarcze, zadrzewienia śródpolne i przydrożne, stare parki itp.), jednak tylko tam, gdzie występują stare dziuplaste drzewa liściaste.

Laureatem konkursu w miesiącu wrześniu została Elżbieta Kubisz z Łodzi. Gratulujemy !