Wrzesień 2011

Czyje to pisklę? Proszę podać nazwę gatunkową polską i łacińską.

 

W miesiącu wrześniu na zdjęciu konkursowym przedstawiono pisklę pójdźki (Athene noctua). Ta niewielka sowa o charakterystycznym głosie i postawie występuje tylko na obszarze Otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Związana jest z terenami rolniczymi z zabudową wiejską. Dawniej sowa ta gniazdowała w dziuplach drzew – zwykle głowiastych wierzb, obecnie najczęściej lęgnie się w zakamarkach budynków. Pośród innych sów charakteryzuje się dużą ruchliwością – zaniepokojona wykonuje zabawne dygi, przysiady i ruchy głową. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. W ostatnich latach liczebność pójdźki w Polsce zmniejsza się. Przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze dokładnie zbadane, choć na pewno wpływ na to mają: ograniczenie ilości miejsc odpowiednich do założenia gniazda (coraz mniej starych, dziuplastych wierzb i dogodnych miejsc w budynkach), intensyfikacja rolnictwa, rozbudowa dróg (kolizje z samochodami).

Laureatem konkursu w miesiącu wrześniu został Paweł Michalak z Posady Jaśliskiej Gratulujemy!