Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4b

Wejście główne do siedziby Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się od strony ul. Suchedniowskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku Dyrekcji można wejść z psem asystującym.
Wejście umożliwiają drzwi, które posiadają minimalną szerokość 90 cm.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek, po którego naciśnięciu osoba niepełnosprawna zostanie skierowana do punktu obsługi osoby niepełnosprawnej.

Goście są wprowadzani na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.
Wejścia do pomieszczeń biurowych nie ma progów.
Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie Dyrekcji oraz przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest chroniony przez całą dobę.