Głosy ptaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny

Zdjęcia i nagrania – Paweł Szczepaniak ©

Ptaki wydają różnorakie odgłosy, służące im do powiadomienia otoczenia o zaistniałej sytuacji. Głosy godowe – śpiew, często bardzo złożone, wydawane są głównie przez samce. Za pomocą głosów godowych i terytorialnych samce starają się przywabić partnerkę, zaznaczają swoje terytorium, utrzymują więzi w parze, przepędzają rywali. Dźwięki wydawane przez ptaki służą również do porozumiewania się, „rozmów” pomiędzy członkami ptasiej rodziny czy stada. Są to głosy wabiące, kontaktowe oraz alarmowe. Głosy wabiące i kontaktowe służą do przywoływania osobników własnego gatunki oraz utrzymania kontaktu między osobnikami w stadzie. Głosy alarmowe są reakcją na zagrożenie i niebezpieczeństwo, mogą być ostrzeżeniem dla piskląt czy innych członków stada, a czasem nawet dla osobników innych gatunków. W większości wypadków do wytwarzania dźwięków służy ptakom specjalny narząd umieszczony na końcu tchawicy, w miejscu w którym rozdziela się on na 2 oskrzela. Narząd ten nosi nazwę krtani dolnej. Niektóre ptaki wytwarzają dźwięki bez użycia aparatu głosowego. Są to głosy instrumentalne. Na przykład klekotanie bociana, powstaje bez udziału narządu głosu, tylko poprzez uderzenia dzioba. Tak samo bębnienie dzięcioła, polega na szybkim uderzaniu dziobem o gałąź czy pień drzewa. Do wytwarzania głosów służą również skrzydła lub pióra. Niektóre gatunki ptaków klaskają skrzydłami np. uszatka (sowa uszata). Samiec kszyka w okresie godowym krąży wysoko nad terytorium, nurkując ku ziemi, rozkłada szeroko sterówki ogona, co powoduje charakterystyczne „beczenie”. Zapraszamy do oglądania i słuchania ptaków, które można spotkać wędrując szlakami po Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego najbliższej okolicy.

bażant, samiec

bażant tokujący

bażant tokujący – samiec

derkacz

derkacz

derkacz, śpiew samca

derkacz, śpiew samca

czajka

czajka

czajka, tokująca

czajka, tokująca

czajka, głos pisklęcia

czajka, głos pisklęcia

kszyk

kszyk

kszyk, tokujący

kszyk, tokujący

płomykówka pisklęta

płomykówka pisklęta

płomykówka, głos piskląt

płomykówka, głos piskląt

uszatka

uszatka

uszatka, głos terytorialny samca

uszatka, głos terytorialny samca

puszczyk

puszczyk

puszczyk, głos terytorialny samca i głos samicy

puszczyk, głos terytorialny samca i głos samicy

puszczyk uralski

puszczyk uralski

puszczyk uralski, głos terytorialny samca i głos samicy

puszczyk uralski, głos terytorialny samca i głos samicy

pójdźka, pisklę

pójdźka, pisklę

pójdźka, głos ostrzegawczy

pójdźka, głos ostrzegawczy

pójdźka, śpiew samca

pójdźka, śpiew samca

dzięcioł czarny

dzięcioł czarny

dzięcioł czarny, głos terytorialny samca

dzięcioł czarny, głos terytorialny samca

dzięcioł czarny, bębnienie

dzięcioł czarny, bębnienie

dzięcioł średni

dzięcioł średni

dzięcioł średni, głos terytorialny samca

dzięcioł średni, głos terytorialny samca

dzięcioł duży

dzięcioł duży

dzięcioł duży, bębnienie

dzięcioł duży, bębnienie

dzięcioł duży, głos zaniepokojenia i piskląt

dzięcioł duży, głos zaniepokojenia i piskląt

skowronek

skowronek

skowronek, śpiew samca

skowronek, śpiew samca

pliszka górska, samiec

pliszka górska, samiec

pliszka górska, śpiew samca

pliszka górska, śpiew samca

strzyżyk

strzyżyk

strzyżyk, głos zaniepokojenia

strzyżyk, głos zaniepokojenia

strzyżyk, śpiew samca

strzyżyk, śpiew samca

rudzik

rudzik

rudzik, śpiewający samiec

rudzik, śpiewający samiec

pleszka, samiec

pleszka, samiec

pleszka, śpiew samca

pleszka, śpiew samca

kopciuszek

kopciuszek

kopciuszek, śpiewający samiec

kopciuszek, śpiewający samiec

pokląskwa - samica

pokląskwa – samica

pokląskwa, głos zaniepokojenia

pokląskwa, głos zaniepokojenia

pokląskwa, śpiew samca

pokląskwa, śpiew samca

kos

kos

kos, śpiewający samiec

kos, śpiewający samiec

kwiczoł

kwiczoł

kwiczoł, śpiew samca

kwiczoł, śpiew samca

cierniówka

cierniówka

cierniówka, głos zaniepokojenia

cierniówka, głos zaniepokojenia

cierniówka, śpiew samca

cierniówka, śpiew samca

kapturka pisklę

kapturka pisklę

kapturka, śpiew samca

kapturka, śpiew samca

jarzębatka

jarzębatka

jarzębatka, śpiewający samiec

jarzębatka, śpiewający samiec

pierwiosnek

pierwiosnek

pierwiosnek, śpiewający samiec

pierwiosnek, śpiewający samiec

muchołowka mała - samiec

muchołowka mała – samiec

muchołówka mała, głos zaniepokojenia

muchołówka mała, głos zaniepokojenia

muchołówka mała, śpiew samca

muchołówka mała, śpiew samca

bogatka

bogatka

bogatka, głos zaniepokojenia

bogatka, głos zaniepokojenia

bogatka, śpiew samca

bogatka, śpiew samca

sosnówka

sosnówka

sosnówka, głos kontaktowy

sosnówka, głos kontaktowy

sosnówka, śpiew samca

sosnówka, śpiew samca

gąsiorek, samiec

gąsiorek, samiec

gąsiorek, głos zaniepokojenia

gąsiorek, głos zaniepokojenia

wilga - samica

wilga – samica

wilga, śpiewający samiec

wilga, śpiewający samiec

sójka

sójka

sójka, naśladownictwo głosu jastrzębia

sójka, naśladownictwo głosu jastrzębia

sójka, naśladownictwo głosu myszołowa

naśladownictwo głosu myszołowa

sroka

sroka

sroka

sroka

wróbel

wróbel

wróbel, głosy stada

wróbel, głosy stada

zięba, samica

zięba, samica

zięba, śpiewający samiec

zięba, śpiewający samiec

zięba, inne głosy

zięba, inne głosy

czyż - samica

czyż – samica

czyż, głosy stada

czyż, głosy stada

gil, samiec

gil, samiec

gil, śpiew samca

gil, śpiew samca

potrzeszcz

potrzeszcz

potrzeszcz, śpiew samca

potrzeszcz, śpiew samca

trznadel - samiec

trznadel – samiec

trznadel, śpiewający samiec

trznadel, śpiewający samiec

trznadel, inne głosy

trznadel, inne głosy

potrzos - samica

potrzos – samica

potrzos, śpiewający samiec

potrzos, śpiewający samiec