Dotacje WFOŚiGW

Numer umowyNazwa przedsięwzięciaKwota dofinansowania Całkowita wartość zadaniaEtap realizacji umowy
 z dnia 29.06.2011Druk wydawnictw o charakterze edukacyjnym45 000 zł netto zakończone
49/13 z dnia 14.06.2013Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego7 075,32 zł netto7 861,47 zł nettozakończone
51/13 z dnia 14.06.2013Wystawa fotograficzna „Przyroda wokół nas”17 305,61 zł netto19 228,51 zł nettozakończone
50/13 z dnia 14.06.2013Zakup sprzętu edukacyjnego do sal dydaktycznych26 784,88 zł netto30 399,58 zł nettozakończone
14/14 z dnia 5.03.2014Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego13 500 zł brutto15 000 zł bruttozakończone
17/14 z dnia 20.03.2014Zakup brakujących numerów czasopism ekologicznych oraz rozbudowa księgozbioru poprzez zakup książek z dziedziny ekologii w Świętokrzyskim Parku Narodowym5 400 zł brutto6 000 zł bruttozakończone
18/14 z dnia 20.03.2014Prenumerata czasopism ekologicznych do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 20141 800 zł brutto2 000 zł bruttozakończone
19/14 z dnia 20.03.2014Druk wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego31 500 zł brutto35 000 zł bruttozakończone
42/14 z dnia 14.04.2014Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie trzech ścieżek edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy13 150 zł brutto26 300 zł bruttozakończone
43/14 z dnia 14.04.2014Zakup plotera tnącego do druku tablic edukacyjnych oraz informacyjnych i ostrzegawczych na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz na obszarach narażonych na antropopresję Świętokrzyskiego Parku Narodowego20 960,57 zł brutto23 289,52 zł bruttozakończone
44/14 z dnia 8.05.2014Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji112 914 zł brutto125 460 zł bruttozakończone
22/15 z dnia
30.03.2015 r
Prenumerata czasopism o charakterze ekologicznym i edukacyjnym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 20151.260,00 zł brutto1.400,00 zł bruttozakończone
23/15 z dnia
30.03.2015 r
Warsztaty edukacyjne – Myślenie projektowe jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody20.700,00 zł brutto23.000.00 zł bruttozakończone
24/15 z dnia
30.03.2015 r
Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego16.200,00 zł brutto18.000,00 zł bruttozakończone
25/15 z dnia
30.03.2015 r
Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek z dziedziny ekologii oraz edukacyjnych programów multimedialnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym2.250,00 zł brutto2.500,00 zł bruttozakończone
48/15 z dnia
18.05.2015 r
Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako element edukacji ekologicznej5.850,00 zł brutto6.500,00 zł bruttow trakcie realizacji
119/16
z dnia
19.05.2016 r.
Rozbudowa zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek o charakterze ekologicznym  i edukacyjno-przyrodniczym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 20162.000,00 zł brutto2.500,00 zł bruttow trakcie realizacji
120/16 z dnia
19.05.2016 r.
Prenumerata czasopism o charakterze ekologicznym i edukacyjnym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 20161.200,00 zł brutto1.500,00 zł bruttow trakcie realizacji
144/16 dnia
06.06.2016 r.
Projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” – cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z gmin graniczących z ŚPN5.940,68 zł brutto7.425,85 zł bruttozakończone
145/16 dnia
06.06.2016 r.
Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego11.815,46 zł brutto14.769,33 zł bruttozakończone
223/17 dnia
19.05.2017 r.
Ochrona czynna stanowiska murawy kserotermicznej na Skarpie Zapusty w Świętokrzyski Parku Narodowym4.800 zł
brutto
6.000 zł
brutto
w trakcie realizacji