Od dziś żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !

W Polsce rocznie sprzedaje się ok. 290 milionów jednorazowych baterii i akumulatorów. Baterie możemy używać tylko jeden raz i maja krótki żywot. Nie możemy ich ładować. Akumulatory to ogniwa odnawialne, to znaczy że można je wielokrotnie ładować, mają jednak określoną skończoną ilość ładowań i określony czasokres użytkowania.
Baterie i akumulatory zawierają różne metale tzw. metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i degradacji oraz inne, toksyczne metale i substancje chemiczne takie jak lit czy mangan.
Ołów – jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.
Kadm – jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Niezależnie od drogi wchłaniania, głównym miejscem magazynowania metalu są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita i gruczoły, oraz płuca. Powoduje anemię i choroby kostne.
Rtęć to metal wyjątkowo silnie trujący. Do organizmu dostaje się zarówno przez przewód pokarmowy, jak i przez drogi oddechowe. Najsilniejszy szkodliwy wpływ rtęci dotyczy ośrodkowego układu nerwowego.

Każda bateria i akumulator wrzucone do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powodują zagrożenie dla środowiska. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m³ gleby lub zatruć 400 litrów wody i wywołać w nich istotne zmiany ekologiczne.
Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”.

Wszystkie zebrane baterie, po selekcji czyli rozsortowaniu na ich typy, poddawane są recyklingowi, czyli procesowi odzyskiwania cennych surowców (pierwiastków i związków chemicznych, materiałów itp.), z których były zbudowane, dzięki czemu:

  • odzyskuje się wiele cennych pierwiastków np. cynk, srebro, kadm, mangan i inne metale, które po przedostaniu się do środowiska oddziaływałyby bardzo toksycznie na organizmy żywe, w tym człowieka.
  • odzyskuje się wiele wartościowych związków chemicznych i materiałów (tworzywa sztuczne, stopy metali itp.)
  • zmniejsza się ilość odpadów na składowiskach, i to odpadów toksycznych i nie podlegających biodegradacji
  • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, gdyż produkcja wielu pierwiastków i związków chemicznych stosowanych przy budowie baterii skutkuje emisją toksycznych gazów i/lub odprowadzaniem niebezpiecznych ścieków.

W holu budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie znajduje się pojemnik na zużyte baterie.

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o selektywnej zbiórce baterii i akumulatorów
www.reba.com.pl