Dotacje NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer umowyNazwa przedsięwzięciaKwota dofinansowania /w tys. zł/Etap realizacji umowy
91 / 91 / W – 15 / OP – PO / DOpracowanie operatu urządzeniowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym.400.000.000

Zak.

645/94/W-50/OP-WK – -/DZabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.

50.000.000

Zak.

646/94/W-50/OP-UR – – /DModernizacja kotłowni dla obiektów ŚPN zlokalizowanych na Św. Krzyżu.

898.000.000

Zak.

691/95/W-50/OP-WK- -/DModernizacja sieci łączności bezprzewodowej w ŚPN.107,762Zak.
692/95/W – 50/OP – BA – -/DWykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw włamaniowego w budynku Muzeum Przyrodniczo – Leśnego na Św. Krzyżu.250,648Zak.
798/95/W – 50/OP – WK – – /DPrace w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

26,522

Zak.

264/96/W-50/OP – WK – – /DWykonanie prac pielęgnacyjno – hodowlanych w ekosystemach leśnych ŚPN.97,165

Zak.

158/97/W – 50/OP-WK – – /DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.140,120Zak.
214/97/W – 50/OP – IN- -/DOpracowanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.688,000Zak.
94/98/W-50/OP-WK – – /DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.100,000Zak.
110/98/W-5-/OP-WK- -/DOchrona ekosystemów w ŚPN przez pożarami i szkodnictwem.121,000Zak.
252/98/W-50/OP-BA- -/DBudowa Ośrodka Edukacyjnego, Pracowni Naukowo – Badawczej i Centrum Zarządzania ŚPN.2 142,130Zak.
283/98/W-50/EE-WD- – /D

Wydanie 2 przewodników po ścieżkach przyrodniczych:

  1. „Huta Szklana – Święty Krzyż”,
  2. „Góra Chełmowa”,

i folderu pt. „Świętokrzyski Park Narodowy – walory przyrodnicze”.

19,200

Zak.

317/98/W – 50/OP-WK- – /DUsuwanie skutków powodzi w ŚPN.30,000Zak.
139/99/Wn – 50/OP-WK – -/DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

11,720

Zak.
199/99/Wn – 50/OP-WK- -/DLikwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego.133,340Zak.
247/99/Wn – 50/OP-WK – -/DBudowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.345,760Zak.
384/99/Wn-50/EE-BS/DRozbudowa bazy edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.359,000Zak.
109/2000/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

140,000

Zak.
621/2000/Wn–50/OP-3A–/DWyposażenie Ośrodka Edukacji P-NB i Centrum Zarządzania.300,000Zak.
33/2001/Wn-50/OP-WK–/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

122,000

Zak.
333/2002/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.78,900Zak.
380/2002/Wn-50/OP-WK/DModernizacja sieci radiokomunikacyjnej – ruchomej i lądowej ŚPN.

79,500

Zak.
553/2002-50OP-BA-/DRemont budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu.210,000Zak.
295/2003/Wn-50/OP-WK-BA/DModernizacja budynku Muzeum ŚPN etap II.583,000Zak.
110/2003/Wn-50/OP/WK/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.43,600Zak.
306/2004/Wn 50/OP-Wk/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN.25,700Zak.
442/2005/Wn 50/OP-Wk/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN.61,178Zak.
143/2006/Wn 50/OP-Wk/DUporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu363,198Zak.
322/2006/Wn-50/EE-BS/DZakup pomocy dydaktycznej do ćwiczeń edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy”177,100Zak.
250/2007/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach ŚPN35,000Zak.
426/2007/Wn-50/OP-PO-LZ/DZakup samochodu terenowo – osobowego59,000Zak.
353/2008/Wn-13/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego40,000Zak.
44/2009/Wn50/EE-BS/DRozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu  – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.1 863, 610Zak.
673/2009/Wn50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2009 roku.45,853Zak.
374/2010/Wn-13/OP-PO-PN/DModernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego.396,888Zak.
233/2010/Wn-13/OP-Wk/DOgraniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I – zdjęcie i utylizacja azbestu35Zak.
232/2010/Wn-13/OP-Wk-KU/DOgraniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I641,92Zak.
310/2011/Wn-13/OP-WK-KU/D 309/2011/Wn-13/OP-WK-PN/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II – zdjęcie i utylizacja azbestu Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II929,06Zak.
185/2011/Wn-50/OP-WK/DKompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011 – 2012247,65 Zak.
268/2011/Wn-50/OP-MN/DOcena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry”1 858  Zak.
1007/2013/Wn-13/OP-Wk-PN/D
1006/2013/Wn-13/OP-Wk-KU/D
Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap III1 971  Zak.
557/2013/Wn-13/OP-WK/DOchrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze
313 Zak.
573/Wn13/OP-wk/DWykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 4278/1 i 4278/2 o łącznej powierzchni 3,0390 ha zlokalizowanych w granicach Parku68,92Zak.
72/2018/Wn13/OP-wk/DWykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 132, 133 i 134 o łącznej powierzchni 0,18 ha11,2
w trakcje realizacji