Projekt edukacyjny – Dodajemy energii ptakom na zimę – II edycja

Dodajemy energii ptakom na zimę - plakat

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Dodajemy energii ptakom na zimę” II edycja.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN i w dalszej kolejności innych leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ideą projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającego świata oraz ukształtować właściwe postawy poprzez czynny udział w ochronie rodzimej przyrody.

W projekcie planujemy udział maksymalnie 10 szkół podstawowych.

Uwaga! Szkoły biorące udział w ubiegłorocznej edycji projektu, mogą kontynuować udział w projekcie. Ze wszystkimi szkołami biorących udział w projekcie w tamtym roku, będziemy się kontaktować mailowo lub telefonicznie.

Projekt rozpocznie się 13 listopada 2023 roku i będzie trwać do 29 lutego 2024 roku.

Zakwalifikowane do udziału nowe szkoły otrzymają na stałe: karmniki, zapas karmy dla ptaków, zestaw atlasów do rozpoznawania ptaków.

Szkoły chcące kontynuować udział w projekcie otrzymają natomiast budkę lęgową i zapas karmy dla ptaków.

Zadaniem szkoły będzie udział w specjalnie przygotowanej prelekcji, montaż otrzymanych karmników lub budek dla ptaków na terenie szkoły, stałe dokarmianie ptaków oraz regularne uzupełnianie na bieżąco dziennika obserwacji „Atlas ptaków naszego karmnika”.

Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminemmetodyką oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 31 października 2023 r.

Projekt „Dodajemy energii ptakom na zimę” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.


    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych