Oferta edukacyjna

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

Oferta edukacyjna

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzone przez pracowników Parku. Tematyka zajęć realizowana jest na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych ŚPN. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody. Opracowane scenariusze i materiały edukacyjne pozwalają na prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp.

zajecia_edukacyje1

Grupy w wieku przedszkolnym i szkolnym

Dla grup w wieku przedszkolnym i szkolnym proponujemy pogadanki i zajęcia terenowe polegające na rozpoznawaniu gatunków drzew, rozpoznawaniu roślin przy użyciu klucza oraz zajęcia omawiające różnorodność środowisk (rzeka, łąka, las).

Grupy gimnazjalne, licealne i dorośli

Grupy gimnazjalne, licealne oraz pozostałe zapraszamy na zajęcia omawiające bogactwo przyrodnicze związane z naturalnymi ekosystemami leśnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zajęcia omawiają zasady ochrony przyrody na terenie parku narodowego. Prezentowana jest historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sposoby ochrony przyrody i różnice między nimi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami poruszania się i zachowania w Parku. Zajęcia dla młodzieży i grup dorosłych omawiają również tematykę związaną z otuliną Parku i jej znaczeniem dla stanu środowiska w ŚPN. Szczególny nacisk położony jest na znaczeniu korytarzy ekologicznych i zadrzewień śródpolnych jak również na poprawę czystości środowiska w obrębie otuliny.

Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.

Opłaty za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej

Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dla szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym programem edukacyjnym wynosi odpowiednio:

Tytuł zajęćCzasOpłata (brutto)Co obejmuje cenaDodatkowe warianty
Zajęcia edukacyjne/usługa przewodnicka na szczycie Łysej Góry2 h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPNMożliwość zejścia do Trzcianki, Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej  Trzcianka – Łysa Góra – „Szlakiem mamucich jodeł” lub w kierunku odwrotnym2h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPNMożliwość zejścia do Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysa Góra – „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków” lub w kierunku odwrotnym2h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPNMożliwość zejścia do Nowej Słupi lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Łysa Góra – „Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek” lub w kierunku odwrotnym2 h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN,

na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPN

Możliwość zejścia do Huty Szklanej lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce Święta Katarzyna –  Łysica „Jeden ze szczytów korony Gór Polski” lub w kierunku odwrotnym2h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

18 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

 

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zejścia do Kakonina lub Świętej Katarzyny szlakiem 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku niebieskim Święta Katarzyna – Bodzentyn lub w kierunku odwrotnym2h12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku zielonym na Bukowej Górze2h12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnickąMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku czarnym na Chełmowej Górze2h12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnickąMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia/usługa przewodnicka w budynku Dyrekcji ŚPN – prezentacja, projekcja filmu, zajęcia z makietą1h5 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

8 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wynajem sali edukacyjnej, wykorzystanie pomocy dydaktycznychMożliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata wg cennika)
Zajęcia/usługa przewodnicka w ogrodzie dendrologicznym ŚPN1 h5 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

8 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek bez zniżek

 

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnickąMożliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata wg cennika)
Zajęcia/usługa przewodnicka nie ujęte cennikiem – specjalistyczne,

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, o nietypowej porze, w dni wolne od pracy (sobota, niedziela)

1 h10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

13 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek (Opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, wynajem pomieszczeń edukacyjnych w dni wolne od pracy 
Udostępnienie miejsca ogniskowego w pobliżu Dyrekcji ŚPN                w Bodzentynie3 h120 zł brutto – ryczałtCena obejmuje opłatę za przygotowanie miejsca ogniskowego, kijki na ognisko, 0,3 mp. drewna pociętego i połupanegoMożliwość połączenia
z innymi zajęciami w terenie i budynku Dyrekcji ŚPN.
Udostępnienie wiaty 
z miejscem grillowo-ogniskowym w pobliżu Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie
 200 zł/h brutto
(od 1 do 3 godzin)

 

150  zł/h brutto
(od 4 do 6 godzin)

Cena obejmuje opłatę za udostępnienie wiaty, przygotowanie miejsca grillowo-ogniskowego, kijki na ogniskoMożliwość połączenia
z innymi zajęciami w terenie i budynku Dyrekcji ŚPN.
Drewno na ognisko do wiaty1mp – 81,09 zł bruttoCena obejmuje opłatę za drewno pocięte i połupane

 

Ceny podane w tabeli są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć. Powyższy cennik ustalony jest dla grup do około 30 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 20 osób będą wyceniane indywidualnie). Grupy większe niż 30 osób będą dzielone tak aby jeden pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż około 30 osób. Nauczyciele – opiekunowie grupy (1osoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu usługi wg stawki ulgowej.

Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dokonywane są na podstawie faktury przelewowej wystawianej i przekazywanej danej grupie w dniu zajęć lub wykonania usługi przewodnickiej; opłaty są pobierane przez okres całego roku.

 

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne