Nature

Żywiec gruczołowaty w buczynie, fot. P. Szczepaniak
Żywiec gruczołowaty w buczynie, fot. P. Szczepaniak