Konkurs – maj 2023

Jak nazywa się roślina na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską. W miesiącu maju odpowiedź na pytanie konkursowe to: Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium.

Nowy projekt edukacyjny – Takie małe, a takie ważne – zapraszamy!

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjnym pn. „Takie małe, a takie ważne”. Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN lub innych szkół. Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości świata pszczołowatych i innych dzikich zapylaczy, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się, aby nie wyginąć. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi… Continue reading Nowy projekt edukacyjny – Takie małe, a takie ważne – zapraszamy!