Sprawozdania BULiGL za IV kwartał

thumb

Sprawozdania BULiGL za IV kwartał z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

Czytaj całość

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.