Konsultacje społeczne

1. Informacje o zgłaszającym:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa organizacji

Adres do korespondencji

Adres email (wymagane)

tel./fax

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje

Dokument do którego odnosi się uwaga (rozdział, strona, punkt)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.