Konsultacje społeczne

1. Informacje o zgłaszającym:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa organizacji

Adres do korespondencji

Adres email (wymagane)

tel./fax

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje

Dokument do którego odnosi się uwaga (rozdział, strona, punkt)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google Prywatność i Warunki

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.