Puszczańska mozaika

Fot. Radosław Kuroś

Przemierzając Świętokrzyski Park Narodowy natknąć się możemy na bardzo różnorodne siedliska: od gołoborzy, buczyn, lasów jodowych i mieszanych po bory bagienne, podmokłe łąki, a nawet kserotermiczne murawy. Przy odrobinie szczęścia liczyć możemy na spotkanie rzadkich i spektakularnych gatunków fauny i flory oraz na obserwacje unikalnych zjawisk pogodowych. Poniższa galeria jest owocem kilku takich spotkań i obserwacji charakterystycznych dla Świętokrzyskiej Puszczy.

Radek Kuroś