Ochrona ślimaków

Ślimaki są jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków. Nazwa łacińska brzmi Gastropoda (z greckie gaster – brzuch + pous – noga) stąd też inna nazwa ślimaków brzmi brzuchonogi. Ciało ślimaków jest podzielone na: głowę, worek trzewiowy i nogę. Na głowie mają narządy zmysłów i otwór gębowy. Noga jest wyjątkowo silnie umięśniona, służy jako narząd lokomocyjny. Ciało chroni przeważnie muszla. U części gatunków pokrywa całe ciało, u niektórych jest szczątkowa lub całkowicie zredukowana. Powstaje z wydzielin gruczołów, znajdujących się na brzegu płaszcza, pokrywającego worek trzewiowy. Ślimaki odżywiają się różnym pokarmem, ale najczęściej są to gatunki roślinożerne.

Gromada niezwykle bogata w gatunki i bardzo zróżnicowana – zalicza się do niej około 105 tys. gatunków. W Polsce żyje 231 gatunków, w tym  177 lądowych oraz 54 słodkowodne. W Polsce ochrona gatunkowa zwierząt (a więc także interesujących nas – ślimaków) stosowana jest na mocy „Ustawy o ochronie przyrody” z 16 kwietnia 2004 roku oraz odpowiedniego rozporządzenia Ministra Środowiska. Rozporządzenie to określa listę gatunków objętych ochroną, sposoby realizacji ochrony oraz stosowne ograniczenia, zakazy i nakazy. W myśl tego aktu prawnego zabrania się chwytania, zabijania chronionych gatunków zwierząt oraz niszczenia ich miejsc rozrodu. Na liście tej znajduję się 32 gatunki ślimaków.  W Polskie Czerwonej Księdze Zwierząt w części dotyczące Bezkręgowców wymienione są 23 gatunki ślimaków. Są to gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem. Kilka gatunków ślimaków występujących w Polsce chronionych jest prawem europejskim  i wymieniane są w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej  oraz Konwencji Berneńskiej.

Więcej na temat ślimaków w Górach Świętokrzyskich oraz w Świętokrzyskim Parku Narodowy można znaleźć:

Artykuł:  Dr inż. Jadwiga Anna Barga-Więcławska :  Ślimaki lądowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego -zagrożenia i warunki ochrony; [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, wyd. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2009, s. 397-408

 

Czy wiesz,  że:

– Niektóre ślimaki mogą żyć do 15 lat

– Ślimaki bazują głównie na swoich zmysłach dotykowych i zapachowych w czasie szukania pokarmu, gdyż mają bardzo kiepski wzrok i nie słyszą

– Dzięki swojemu śluzowi ślimaki mogą poruszać się po suficie

– Najszybsze ślimaki mogą poruszać się z prędkością 50,29metrów na godzinę

– Ślimaki są rozdzielnopłciowe lub dwupłciowe, ale zawsze łączą się w pary

– W Polsce ślimaki są spotykane od marca do października, gdyż zimą hibernują pod kamieniami lub w starych pniach

– Muszle niektórych ślimaków uważane były za tak cenne, iż w przeszłości służyły jako monety w handlu na obszarze Oceanu Indyjskiego