Cennik opłat

Cennik opłat za wstęp, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego zgodnie z

Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 30.12.2022 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania

 

Opłat za wstęp do Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 30 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat za wstęp do Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu