Cennik opłat

Cennik opłat za wstęp, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, korzystanie z urządzeń, obiektów, wartości przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz za wstęp do Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu zgodnie z

Zarządzenie nr 35/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania