Cennik opłat

Cennik opłat za wstęp, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego zgodnie z

Zarządzeniem nr 29/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 25 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 46/2020 z 29 grudnia 2020 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.