niebieski Bodzentyn – Święta Katarzyna

Kolor szlaku
Nazwa szlaku PTTK im. Edwarda Wołoszyna Cedzyna – Wąchock
Długość 45,5 km
Odcinek w granicach ŚPN Bodzentyn (Miejska Góra) – Święta Katarzyna
Długość odcinka
i czas przejścia
7,2  km,
2,5 h.
Rodzaj szlaku Pieszy, udostępniony do narciarstwa biegowego oraz skitourowego
Informacja o cenach Szlak płatny

Miejska Góra. Fot. K. Bartkiewicz
Miejska Góra
Wędrówkę w ŚPN tym szlakiem rozpoczynamy w szczytowej partii Miejskiej Góry (426 m n.p.m.). Jest ona zbudowana ze skał dewońskich mających około 400 mln lat. Stanowi bardzo dobry punkt widokowy na  Dolinę Bodzentyńską. Wędrując na szczyt wśród lasu składającego się głównie z jodły, buka i sosny, mijamy liczne tutaj mrowiska. Po minięciu szczytu wędrujemy w kierunku doliny Czarnej Wody, oraz obszaru ochrony ścisłej Czarny Las. Utworzono go w 1954 r., a znajduje się on na lewo od szlaku. Obszar ten chroni fragment grądu subkontynentalnego, którego drzewostan składa się z jodły, dębu szypułkowego i sosny z domieszką lipy, buka, jawora i graba. W związku z niewielkim udziałem lasów grądowych w szacie Parku jest to miejsce niezwykle cenne. Malownicza dolina Czarnej Wody ukazuje nam piękno śródleśnych łąk i polan istniejących w wyniku okresowego zalewania tych terenów przez Czarną Wodę.

Po minięciu Doliny, szlak wkracza na teren zlikwidowanej w latach 50-tych XX wieku kolejki wąskotorowej, zbudowanej podczas zaboru austriackiego a służącej do transportu drewna. Szlak na tym odcinku jest bardziej monotonny, jednak znakomicie pozwala dostrzegać naturalne piękno świętokrzyskich lasów. Dalej szlak prowadzi niemal do końcowego przystanku kolejki, mieszczącej się w Świętej Katarzynie. W tym miejscu szlak niebieski łączy się z czerwonym (Gołoszyce-Kuźniaki). Zbaczając nieco w lewo możemy dotrzeć do źródełka św. Franciszka. Szlak w granicach ŚPN kończy się przed miejscowością Krajno Zagórze.