Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych – od 200 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
 • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych lub sportowych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 500 do 1000,00 zł brutto w zależności od czasu trwania za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).

Opłata za fotografowanie:

 • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych –od 100 do 300,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
 • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 300 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).
 • Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich długości i zapotrzebowania logistycznego.
 • Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.

Opłata za udostępnienie terenu Parku na realizację zdjęć filmowych lub fotografowanie z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym lub będące własnością Parku):

 • Start ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych od 300 do 600,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.
 • Start z miejsca poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 600 do 1000,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.
 • Wykonanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  i może być wyceniane Podstawą do uzyskania zgody jest złożenie wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej) na wykonanie lotu, złożony co najmniej 7 dni przed planowanym terminem lotu. Wniosek jest dostępny w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie oraz na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na warunkach określonych
  w Regulaminie (załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.