Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 1. Opłata za realizację zdjęć filmowych:
  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych – 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – 1000,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).
 2. Opłata za fotografowanie:
  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych – 300,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy.
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).
  • Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich długości i zapotrzebowania logistycznego.
  • Powyższe zapisy odnoszą się również do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych typu „dron” niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.
 3. Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.

Wniosek dotyczący filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dotyczy również bezzałogowych statków powietrznych typu „dron”.

Wniosek dotyczy pozwolenia na:
FilmowanieFotografowanie

Używanie tzw. „drona” do filmowania, fotografowania (w przypadku zaznaczenia opcji TAK wymagana jest dodatkowa zgoda Dyrektora Parku)

Ochrona danych osobowych:


Klauzula informacyjna – filmowanie i fotografowanie