Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych – od 200 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych lub sportowych, pod opieką pracownika ŚPN i za pisemną zgodą Dyrektora Parku – od 500 do 1000,00 zł brutto w zależności od czasu trwania za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).

Opłata za fotografowanie:

  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych – od 100 do 300,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, pod opieką pracownika ŚPN i za pisemną zgodą Dyrektora Parku – od 300 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).

Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich długości i zapotrzebowania logistycznego.

Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.

Opłata za udostępnienie terenu Parku na realizację zdjęć filmowych lub zdjęć fotograficznych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego. (Lot w przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem ŚPN)

  • Start ze szlaku turystycznego, miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych lub poza granicami ŚPN od 300 do 600,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.
  • Start z miejsca poza szlakiem turystycznym lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w granicach ŚPN, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 600 do 1000,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.

Wykonanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego i może być wyceniane indywidualnie. Podstawą do uzyskania zgody jest złożenie wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej) na wykonanie lotu, złożony co najmniej 7 dni przed planowanym terminem lotu. Wniosek jest dostępny w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie oraz na stronie internetowej Parku: https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin udostępniania terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.