Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania
i fotografowania wynosi:

  •  300,00 – 1000,00 zł brutto za każdy dzień zdjęciowy – opłata za filmowanie (po uzyskaniu zezwolenia od Dyrektora ŚPN)
  •  100,00 – 500,00 zł brutto za każdy dzień zdjęciowy – opłata za fotografowanie (po uzyskaniu zezwolenia od Dyrektora ŚPN)

Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania
i fotografowania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego wynosi:

  • 300,00  – 1000,00 zł brutto za każdy dzień filmowania/fotografowania (po uzyskaniu zezwolenia od Dyrektora ŚPN).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na warunkach określonych w Regulaminie  (załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Zasady pobierania opłat za komercyjne (zarobkowe) fotografowanie i filmowanie

  1. Nie pobiera się opłat za fotografowanie i filmowanie niekomercyjne wykonywane na szlakach i trasach udostępnionych oraz galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.
  2. Opłata za fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych jest pobierana w okresie całorocznym.
  3. Opłata za fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych dokonywana jest na podstawie faktury.
  4. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora ŚPN i wiąże się z pobraniem opłaty za udostepnienie. Dyrektor ŚPN wydaje zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek o udostępnienie Parku w celu komercyjnego fotografowania lub filmowania znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
  5. Fotografowanie i filmowanie poza szlakami i trasami udostępnionymi oraz galerią widokową na gołoborzu na Łysej Górze wymaga uzyskania zgody Ministra właściwego ds. Środowiska, a następnie uzyskania zgody Dyrektora ŚPN i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie.
  6. Wykonywanie zdjęć i filmów z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wymaga uzyskania zgody Dyrektora ŚPN zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.