Śladem kolejki wąskotorowej

Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna zielona „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna

Opłaty za wstęp na przyrodniczo-kulturową ścieżkę edukacyjną zieloną „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna

Opłata za wstęp na ścieżkę edukacyjną wynosi:

 • 7,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 3,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;

Bilety ulgowe na ścieżkę przysługują:

  • młodzieży szkolnej i studentom;
  • emerytom i rencistom;
  • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • Z opłat za wstęp na ścieżkę zwolnieni są: osoby posiadające ważny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, dzieci w wieku do 7 lat; mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów.
 • Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną są pobierane gotówką (brak możliwości zapłaty kartą płatniczą) w okresie od 1 kwietnia do 31 października w następujących punktach:
  • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi
  • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,

     oraz w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok w dniach i godzinach pracy dyrekcji.

 • Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku, posiadające imienny identyfikator
  ze zdjęciem.
 • W przypadku braku obsługi w punkcie sprzedaży biletów, zwiedzający ma obowiązek zakupić bilet wstępu w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży biletów np. przy zejściu ze szlaku.
 • Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.