Wnioski o udostępnienie

Zarządzenie nr 35/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania


Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne


Wniosek o udostępnienie parku w celach rekreacyjnych i sportowych

Regulamin udostępniania ŚPN w celach rekreacyjno – sportowych


Wniosek dotyczący lotu bezzałogowego statku powietrznego nad obszarem parku w strefie EP R18 w celu filmowania, fotografowania

Regulamin dotyczący zasad wykonywania lotu za pomocy bezzałogowego statku powietrznego (BSP) na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Mapa zasięgu strefy EPR18


Wniosek o udostępnienie terenu ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie

Oświadczenie – korzystanie z ogrodu edukacyjnego

Regulamin udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie


Formularz dotyczący udostępnienia terenu parku do zarobkowego filmowania i fotografowania na terenie ŚPN