Wnioski o udostępnienie

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 29 grudnia 2020 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 25 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 46/2020 z 29 grudnia 2020 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 28.04.2022 roku w sprawie udostępnienia ścieżek edukacyjnych


Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne


Wniosek o udostępnienie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Regulamin udostępniania terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych


Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie terenu Parku do wykonania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w celach filmowania i fotografowania, obejmującego przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem ŚPN, w strefie EPR 18

Regulamin w sprawie warunków i wymogów dotyczących używania bezzałogowych statków powietrznych w strefie o ograniczonym ruchu lotniczym R – (Restricted Area), obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w strefie EPR 18

Mapa zasięgu strefy EPR18


Wniosek o udostępnienie Ogrodu edukacyjnego

Oświadczenie – korzystanie z ogrodu edukacyjnego

Regulamin korzystania z ogrodu edukacyjnego


Formularz dotyczący udostępnienia terenu parku do zarobkowego filmowania i fotografowania na terenie ŚPN