Wnioski o udostępnienie

Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 30.12.2022 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania


Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne


Wniosek o udostępnienie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Regulamin udostępniania Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych


Wniosek dotyczący lotu bezzałogowego statku powietrznego nad obszarem parku w strefie ep r18 w celu filmowania, fotografowania

Regulamin dotyczący zasad wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Mapa zasięgu strefy EPR18


Wniosek o udostępnienie terenu ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Oświadczenie – korzystanie z ogrodu edukacyjnego

Regulamin udostępniania terenu ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych


Formularz dotyczący udostępnienia terenu parku do zarobkowego filmowania i fotografowania na terenie ŚPN