O stronie

Autorzy poszczególnych „rozdziałów” strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

O Parku
S. Huruk, M. Ossowska

Przyroda
A. Adamczyk, L. Buchholz, S. Huruk, P. Krzos, E. Jędrzejczyk , J. Sobieraj, P. Szczepaniak

Ochrona przyrody
M. Ossowska, W. Świątkowski

Badania naukowe
L. Buchholz

Edukacja
A. Czeplina-Miernik , M. Sikorski, , A. Szczocarz

Turystyka
A. Adamczyk, M. Matysek

Historia kultury
M. Ossowska

Społeczność lokalna
M. Ossowska

Redakcja strony:   M. Ossowska, J. Żelazny

Strona została przetłumaczona na język angielski przez  Małgorzatę Ilkiewicz – studentkę Wydziału Filologicznego,  kierunek Filologia angielska Uniwersytetu Gdańskiego,  w ramach odbywanej w 2011 roku praktyki studenckiej. Serdecznie dziekujemy

Dziękujemy Justynie Drogosz – stażystce w ŚPN, za pomoc z przygotowaniu strony.

Chcielibyśmy, aby strona Świętokrzyskiego PN stale była rozbudowywana i aktualizowana . Zapraszamy czytelników do współpracy i przesyłanie tekstów, informacji, zdjęć dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Podczas opracowywania tekstów do strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego oparto się o następujące pozycje literatury:

Biernat T., Ciupa T., Kupczyk E., Olszewski J., Żarnowiecki G., 1999. Operat ochrony zasobów wodnych, tom IV. [w:] Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Jeleniogórskie biuro planowania i projektowania. Jelenia Góra.

Cieśliński S. Kowalkowski A. (red.), 2000. Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wyd. ŚPN, Bodzentyn – Kraków, ss.629.

Cieśliński S., Huruk S. (red.) 2001. Półwiecze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Materiały z sesji jubileuszowej Bodzentyn, 15 – 16 września 2000, ss.130, Wyd.ŚPN.

Czeplina-Miernik A., Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Folder.

Czeplina-Miernik A., Sobieraj J., Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Grzyby. Folder.

Danielewicz W. 2000. Zbiorowiska roślinne. [w:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kraków.

Danilkiewicz Z. 1994. Ryby (Pisces) łysogórskich strumieni. Annales Universitatis Marie Curie – Skłodowska, sectio C, vol. XLIX, 17, s.249 – 260.

Dołęga-Chodasiewicz J., 2002. Ścieżka historyczna na Łysej Górze. Wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kielce, ss.32.

Huruk A., Huruk S. 2001. Ścieżka przyrodnicza Huta Szklana – Św. Krzyż. Wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kielce, ss.32.

Huruk S., Huruk A., 2001. Świętokrzyski Park Narodowy. Folder

Huruk S., Jabłoński B., 1998. Kręgowce Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyd. ŚPN, Bodzentyn – Kielce. ss.72.

Huruk S., Zieliński Cz. 1997. Ścieżka przyrodniczo-historyczno Łysica. Wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kielce, ss.32.

Jędrzejczyk E. 2005. Uwagi o odradzaniu się cisa (Taxus baccata L.) jako biologicznie znaczącym składniku lasów Krainy Gór Świętokrzyskich [w:] Kraina Gór Świętokrzyskich. Przestrzeń o swoistych cechach zróżnicowania – teren przyrodniczo i kulturowo wielofunkcyjny, LOP ZO Kielce.
Jędrzejczyk E., Sobieraj J., 2001. Inwentaryzacja cisa (Taxus baccata L.) w Świętokrzyskim Parku Narodowym, [w:] Kronika Parku 2001, s. 14-15.
Korzeń J., Kozłowska U., Mochala R., Stawicki H., 1999. Operat generalny synteza planu ochrony, tom XII. [w:] Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Jeleniogórskie biuro planowania i projektowania. Jelenia Góra.
Kowalczewski Z., Kowalski B.J., 2000. Zarys budowy geologicznej. [w:] Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kraków.
Krzos P. 2006. Szata roślinna Świętokrzyskiego Parku Narodowego s.89-102, Ogólna i regionalna ochrona przyrody. Materiały Informacyjno-szkoleniowe. Tom XXX, LOP Zarząd Okręgowy Kielce.
Krzos P., Podlaski R., Szczepaniak P., Wojdan D. 2001. Świętokrzyski Park Narodowy – przewodnik przyrodniczy, Multico Oficyna wydawnicza, Warszawa, ss.96.
Krzos P., Sobieraj J. 2005. Zabytki przyrody na terenie gminy Bodzentyn jako przykład jednostkowego ujęcia regionalnego, s. 206 – 218 [w:] Kraina Gór Świętokrzyskich. Przestrzeń o swoistych cechach zróżnicowania – teren przyrodniczo i kulturowo wielofunkcyjny, LOP ZO Kielce.
Kupczyk E., Biernat T., Ciupa T., Suligowski R., 2000. Wody powierzchniowe i podziemne [w:] Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kraków.
Liana A., Huruk S., Jabłoński B., 1999. Operat ochrony fauny, tom . [w:] Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Jeleniogórskie biuro planowania i projektowania. Jelenia Góra.
Olszewski J.L., Szałach G., Żarnowiecki G., 2000. Klimat. [w:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kraków.
Rocznik Świętokrzyski 1985, nr 12, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, PWN Warszawa Kraków, 35 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ss. 227.
Rocznik Świętokrzyski 1990, nr 17, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, PWN Warszawa Kraków, 40 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego ss.201.
Sobieraj J., 2006 Drzewa pomnikowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym, W górach, 2 (8), s.12-13.
Szafer W. (red.) 1959 Świętokrzyski Park Narodowy, ZOP PAN, wydawnictwa popularnonaukowe nr 16, Kraków, ss. 201.
Wojdan D. (red. ), 2002. Ścieżka przyrodnicza „Stawy Biskupie w Bodzentynie”, Wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kielce, ss.32.
Wojdan D. (red.), 1998. Ścieżka przyrodnicza na Chełmowej Górze. Wyd. ŚPN, Bodzentyn-Kielce, ss.32.